Oferuję psychoterapię integracyjną i analityczną. Z łatwością dostosowuję sposób pracy z różnymi klientami, stosując najlepsze metody do przedstawionych trudności.

MOJA PRACA TERAPEUTYCZNA OBEJMUJE:

LĘK (STRES) ● DEPRESJA ● SEPARACJA/STRATA ● DEPRESJA POPORODOWA ● CIĄŻA/POROD ● CHRONICZNE ZMĘCZENIE ● NISKA SAMOOCENA ● RELACJE ● TOŻSAMOŚĆ ● RODZICIELSTWO/ROZWÓD ● RELACJE RODZINNE ● PROBLEMY OSOBISTE ● TRUDNOŚCI W PRACY ● ZNĘCANIE SIĘ ● ZWOLNIENIE ● STABILIZACJA NASTROJU ● ZARZĄDZANIE GNIEWEM ● EDUKACJA ● TRAUMA (NADUŻYCIE) ● SAMOOSKRAŻENIA ● ROZDZIELENIE ● PSYCHOZA ● RAK ● RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ ● PROBLEMY SEKSUALNE ● RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ● NADUŻYWANIE SUBSTANCJI ● MYŚLI SAMOBÓJCZE ● OSTRY STRES (ATAKI PANIKI) ● ZABURZENIE DWUBIEGUNOWE ● ZABURZENIA OSOBOWOŚCI ● SAMOTNOŚĆ ● SEPARACJA ● WYDAJNOŚĆ ● ROZWÓJ OSOBISTY ● ZABURZENIE LĘKU SPOŁECZNEGO ● UOGÓLNIONE PROBLEMY ZDROWOTNE

LĘK:

Lęk nie bierze się znikąd; aby to zrozumieć, musimy poznać podstawowe przyczyny tych uczuć. Nigdy nie znikają samoistnie. Terapia może pomóc zbadać korzenie i źródło problemu oraz zaoferować praktyczne strategie i mechanizmy radzenia sobie w celu przezwyciężenia lęku. Proszę o kontakt.

DEPRESJA:

Kiedy jesteśmy przygnębieni, bardzo trudno jest nam funkcjonować, ponieważ uczucia są osłabiające i trudne do zniesienia. Terapia zapewnia bezpieczną przestrzeń do dogłębnego zbadania uczucia depresji. Z czasem zaczynamy rozumieć, dlaczego tak się czujemy. Może to zapewnić ogromną ulgę, uwolnienie i nowe źródło energii. Jeśli Twoim problemem jest depresja, skontaktuj się ze mną.

STRATA:

Trudno uniknąć straty, ponieważ jest ona częścią naszego życia. Może to być utrata ukochanej osoby, ulubionego zwierzaka lub czegoś ważnego, na przykład pracy lub domu. Może to być złożone i bardzo bolesne doświadczenie, na które nie jesteśmy przygotowani. Podczas terapii żałoba może być eksplorowana i opłakiwana. Możemy określić znaczenie straty dla nas i naszej tożsamości. Będzie miejsce na dzielenie się bólem i rozpaczą. Proszę, skontaktuj się.

KWESTIE ZWIĄZKÓW:

Wszyscy mamy swoje unikalne sposoby odnoszenia się do innych. Poznanie tendencji i trudności w relacjach pomaga nam zidentyfikować nasze największe zmagania. Może pomóc nam odkryć, czego chcemy w naszych związkach. Możemy odkryć nasze potrzeby i zobaczyć jak sami sabotujemy się, aby nie tworzyć tego, czego pragniemy najbardziej. Jeśli chcesz omówić jakieś kwestie związane ze związkiem (praca, miłość, dom), skontaktuj się z nami.

ROZWÓD/SEPARACJA:

Terapia może pomóc nam uzyskać jasność i przepracować trudne uczucia, którymi możemy nie być gotowi dzielić się z innymi ludźmi. Możemy również zbadać praktyczne implikacje tych procesów dla nas i tych, na których nam zależy. Proszę, skontaktuj się.

PROBLEMY RODZINNE:

Kiedy relacje w rodzinach nie układają się dobrze, są zaniedbywane, krzywdzące i powodują wiele cierpienia, terapia może pomóc zrozumieć, co możemy z tym zrobić. Terapia indywidualna daje nam przestrzeń do eksploracji trudności w relacjach i daje nam wgląd w siebie. Terapia rodzinna /terapia par/ też może pomóc, więc proszę o kontakt.

KWESTIE RODZICIELSKIE:

Terapia może pomóc dostrzec wzorce w naszych zachowaniach rodzicielskich związane z wpływami z dzieciństwa. Może pomóc w opracowaniu strategii wspierających radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego rodzicielstwa i zbadaniu złożoności relacji między współrodzicielstwem i samotnym rodzicielstwem. Proszę, skontaktuj się.

KWESTIE TOŻSAMOŚCI:

Bardzo ważne jest, aby każdy człowiek wiedział, kim jesteśmy, jako istoty seksualne i jako istoty z etykietą płciową lub bez niej. W terapii możemy znaleźć bardzo akceptujące, poufne środowisko, w którym możemy odkrywać aspekty siebie, które inni mogą lub nie mogą jeszcze zobaczyć, i możemy lepiej poznać siebie i nasze preferencje. Proszę, skontaktuj się.

PROBLEMY W PRACY:

Nasza praca, miejsce pracy i współpracownicy. czasami wywołują znaczny stres, niepokój i depresję, które z czasem mogą pogorszyć nasz stan fizyczny i psychiczny. Terapia może pomóc nam rozwinąć strategie lepszego radzenia sobie z ciągłym stresem i radzenia sobie z trudną dynamiką interpersonalną, jednocześnie budując asertywność i pewność siebie w pracy. Może również pomóc nam rozważyć zmiany w celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Proszę, skontaktuj się.

ROZWÓJ OSOBISTY:

Terapia związana z rozwojem osobistym to czas na głębszą refleksję nad własnym życiem, aby uzyskać większą świadomość, kiedy dążymy do poprawy konkretnego aspektu naszego życia, szukamy większego sensu życia lub poddajemy się terapii w trakcie rozwoju zawodowego. Te chwile mogą być świetną okazją do głębszego przyjrzenia się sobie, lepszego poznania siebie, budowania mądrości i świadomości siebie, życia w sposób świadomy, refleksyjny i czerpania większych korzyści z każdego dnia. Proszę, skontaktuj się.